• Produkter
  • Beställningsformulär

Tillfälligt beställningsstopp

På grund av problem med nuvarande leverantör kommer vi att omförhandla existerande avtal. En ny kollektion kommer att lanseras snarast möjligt. Vi arbetar aktivt med att ta fram en vara av god kvalitet. 

Tillfälligt beställningsstopp

På grund av problem med nuvarande leverantör kommer vi att omförhandla existerande avtal. En ny kollektion kommer att lanseras snarast möjligt. Vi arbetar aktivt med att ta fram en vara av god kvalitet.